5.3.07

Moderen:)

Moderen blid og fornøyd i bakkene:)
My mum looks very happy being on the slopes:)


Ingen kommentarer: